ถึงเธออันเป็นที่รัก, ว่าด้วยเรื่องราวในชีวิต, เรื่องทุกเรื่องของทุกเรื่อง

Love you till I die.

สิงหาคม 5, 2015
DSCF0586

ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องความรัก
ถึงแม้ทุกความรักที่ผ่านมามันจะล้มเลวเสมอ
ถ้าเรามองจากมุมหนึ่ง

ข้าพเจ้าเชื่อเรื่องความรัก และข้าพเชื่อว่าความรักคือสิ่งจรรโลงโลก – ในชีวิตมีหลายคำถามที่ข้าพเจ้าไม่เคยเพียรพยามหาคำตอบจากมัน คำถามที่ว่า “ความรักคืออะไร” ก็เป็นหนึ่งในคำถามเหล่านั้น ข้าพเจ้าเคยถามตัวเองบ่อยครั้ง แต่ข้าพเจ้าไม่เคยปราถณาต้องการคำตอบใดๆจากมันเลย ความรักมันยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีใครสักคนบนโลกไปนิยามความรู้สึกมันได้ ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้น

ความรักในบริบทของข้าพเจ้ามันเกิดขึ้นและเรียบง่าย ความรักเกิดจากความปราถนาดีและหวังดีเป็นองค์ประกอบหลัก สองสิ่งเหล่านี้มันจึงช่วยทำให้เกิดอีกหลายๆอย่างที่ดีตามมา ความรักของข้าพเจ้าเรียบง่าย มันเรียบง่ายถ้าข้าพเจ้าจะพูดว่าข้าพเจ้ารักทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เพื่อน พ้อง น้อง พี่ เขาเหล่านั้นทั้งหมด เป็นความรักที่ข้าพเจ้ามีทั้งสิ้น มิพักต้องเอยถึงความรักที่ข้าพเจ้ามีในเชิงความรู้สึกพิเศษกับใครสักคนอันนั้นมันพิเศษกว่าสมชื่อ

สองสามวันก่อนข้าพเจ้าย้อนกลับมาทบทวนอีกครั้งว่า “ความรักคืออะไร” อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาในช่วงสองสามวันทำให้ข้าพเจ้ามาตั้งคำถามที่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะได้คำตอบจากมันอีกครั้ง -และเช่นทุกครั้ง ข้าพเจ้าไม่อาจตอบตัวเองได้ว่าความรักคืออะไร เพียงแต่ข้าพเจ้ารู้สิ่งหนึ่งว่าความรักมันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแล้ว และเมื่อมันเกิดสำหรับเรื่องนี้ มันไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เพราะอะไร และทำไม หรือกระทั่งมันจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหน แค่มันเกิดขึ้นและมันจะอยู่กับข้าพเจ้าไปตลอดเหมือนเช่นที่ผ่านมา

เช่นทุกความรักที่ผ่านเข้ามาในชีวิต คนรักแรกจนถึงความรักครั้งปัจจุบัน ข้าพเจ้ายังรักทุกคน ข้าพยังคงเต็มไปด้วยความปราถราดีและหวังดีกับเขาเหล่านั้นเสมอ เพียงแต่บริบทและการตกลงบางอย่างระหว่างคนสองคน มันทำให้ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องแสดงออกในเรื่องความรักกับเขาเหล่านั้นมากขึ้น-ต่างคนต่างอยู่ และฟังข่าวคราวกับบ้างจึงเป็นคำตอบและทางออกที่ดีที่สุด เพราะสำหรับข้าพเจ้าแล้วความมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เคยหายไป เว้นแต่ว่าข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้ประคองมันให้ยาวไปนานแค่ไหนเท่านั้นเอง

เมื่อข้าพเจ้ารักใครสักคนแล้วมันง่ายมาก
เพราะเมื่อรักแล้ว ข้าพเจ้าก็จะรักไปจนตาย

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply