Contact

contact

นานมากๆแล้วที่ผมเปิดเว็บไซต์ที่ชื่อ tuneslife.com ขึ้นมา เพื่อลองหัดทำเว็บตามประสา และเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวของตัวเท่าที่อยากจะจำไว้ด้วย

แต่ก็นานอีกมากแล้วเช่นกัน ที่เว็บนี้ไม่ได้รับการเหลียวมอง (จากตัวผม) ถ้าไม่มีปัญหาชีวิตอะไรก็ไม่เคยคิดจะกลับมาทำ จนตอนนี้ ธันวาคม 2014 ผมกลับมาเปิดเว็บอีกครั้ง เพื่อบันทึกเรื่องราว ภาพถ่าย หรือสิ่งที่สนใจเท่าที่ผมจะสนใจมัน

อย่างที่บอก ผมสร้างมันขึ้นมาเพื่ออุทิศแด่สิ่งจำเป็นที่ไม่จำเป็นในชีวิตผม

ธันวาคม 2014

 

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

หัวข้อ

ข้อความของคุณ