About

11401184_10153414744567094_2742769809721349426_n

ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง ที่ข้าพเจ้าเขียนหน้า About ของ Bolg นี้ ข้าพเจ้าทำ Blog นี้มาอย่างยาวนาน ถ้านับเป็นปี ข้าพเจ้าว่า tuneslife มีอายุเกือบ 10 ปีเข้าไปแล้ว เป็นสิบปีแห่งความไม่ต่อเนื่องและไม่สม่ำเสมออย่างที่สุด เท่าที่จะมี blog ไหนในโลกทำได้

หลายปีผ่านไปข้าพเจ้าก็หันกลับมามอง มันอยู่เนืองๆ จะมองด้วยหางตาบ้าง หรือหันหน้ามามองมันบ้าง ก็ตามแต่อารมณ์ ณ ขณะนั้น แต่โดยส่วนใหญ่ข้าพเจ้ามักหันมามองแล้วหันกลับ โดยใจก็ครุ่นคิดว่าจะเอาอย่างไรดี จะทำต่อดี หรือจะปิดดี แต่มันก็เป็นเพียงความคิดที่วาบเข้ามา และวาบหายไป อย่างรวดเร็ว (ด้วยที่หน้าที่การและภาระส่วนตัวที่ค่อนข้างจะทำให้เวลาในชีวิตของข้าพเจ้า เหลือเวลาว่างน้อยมากๆในแต่ละวัน)

ห้วงเวลาของการทำงานที่ผ่านมา ในชีวิตข้าพเจ้า ถึงแม้จะบอกใครต่อใครว่าเป็นนักธุรกิจ เป็นพ่อค้า แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยทิ้งงานด้านนี้ได้เลย ข้าพเจ้ายังคงทำ และยังคงเป็นที่ปรึกษาให้กับการพัฒนา Website ตลอดจนการลงทุนหรือทิศทางในเรื่องของ Digital E-Commerce อยู่เสมอๆ งานเหล่านี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ให้ข้าพเจ้าเบื่อโลกในยุค internet มากเข้าไปเสียเต็มที (เบื่อแต่ก็ยังตัดไม่ได้) ข้าพเจ้ามีเครือข่ายสังคมที่ใช้งานเป็นประจำ พอถึงวันหนึ่งข้าพเจ้ากลับรู้สึกว่า เราบริโภคข่าวสารมากเกินไป เราเอาเวลาส่วนตัวทั้งหมดที่เรามี ไปเพื่อการรับรู้เรื่องราวอย่างอื่น ของคนอื่น โดยไม่สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ใดใดที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเลย

ข้าพเจ้าเลยกลับมาที่บล็อกอีกครั้ง ด้วยความรู้สึกว่า การเขียนอะไร เล่าอะไร บนพื้นที่สาธารณะที่ไม่ค่อยมีใครผ่านมาเห็น มันดี (สำหรับข้าพเจ้า) มากกว่า มันให้ความรู้สึกเหมือนเรามีบ้านในเมืองใหญ่ แต่อยู่ในซอยลึกมากๆ ที่ที่ไม่ใช่เพื่อนที่สนิทจริงๆ คงเข้ามาไม่ถึง

มิถุนายน 2558